kuvapankki yritykselle
seuraan työpäiväänne 5h ajan ja kuvaan tarvittaessa henkilöstö- sekä tuotekuvat.
dokumentoin ja taltioin yrityksenne toimintaa sekä sen toimipisteessä, että tarvittaessa myös asiakaskohteissa.
päivästä jää käyttöönne sadan (100) kuvan kuvapankki.
800,00€

tapahtumakuvaus
tapahtuman dokumentointi 5h ajan. Lisätunnit sovittavissa erikseen.
dokumentoin sovitut asiat sekä taltioin yleiskuvaa tapahtumasta.
päivästä jää käyttöönne sadan (100) kuvan kuvapankki.
800,00€
Lisätunnit 95,00€/h

henkilöstökuvaus
kuvaukset sekä yksittäin että yhdessä yrityksen tiloissa tai muutoin sovitussa miljöössä.
1-5 kuvaa 420,00€
6-10 kuvaa 505,00€
isommissa kuvamäärissä käytetään kuvapankki yritykselle -palvelupakettia

muut kuvaukset
lyhyemmät tapahtumat, yritystilaisuudet, tuotekuvaukset yms.
aloitushinta, pitäen sisällään ensimmäisen työtunnin 420,00€
lisätunnit 95,00€/h
kuvamäärä sovitaan erikseen kuvauksen luonteen mukaan.

Muut ehdot
kaikki hinnat alv 0%
Matkakorvauks ensimmäiselle kuvauspaikalle sisältyy palvelun hintaan lahti/hollola alueella.
matkakorvaus muualle suomeen 0,60€/km osoitteesta lukkarintie, Hollola.
matkakorvaus kuvaustyön aikana suoritetuista siirtymistä 0,60€/km.
lisäkuvat 8,00€/kpl
Asiakas saa nähtäville gallerian kuvistaan viikon sisällä kuvauksesta.
Valittuaan haluamansa kuvat, toimitetaan valmiit digitaaliset kuvat
asiakkaalle kahden viikon kuluessa.
kaikki kuvat toimitetaan asiakkaalle vain digitaalisesti, ellei muuten sovita.
kuvauspalvelu laskutetaan toteutuneine kuluineen tapahtumapäivää seuraavana päivänä.
laskun maksuehto 14pv netto.
Mahdolliset lisäkuvat laskutetaan tilauksen yhteydessä erikseen.
Kaikki kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, ja hän saa käyttää kuvia mm. portfoliossaan, muussa kuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa sekä kilpailuissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa tarkoituksessa.
Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti 24h ennen tilaisuuden alkua. Kuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti tai yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan esimerkiksi sairastumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. Mikäli kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. Kuvaaja sitoutuu kuvauksiin ennalta sovitun ajan.
Back to Top